Meer dan 30 jaar ervaring
in glastuinbouwrisico's

header

Over JK.Riskconsult

Ruim dertig jaar geleden startte Jan Kamminga zijn werkzaamheden voor de tuinbouwsector bij Kamerbeek in Amersfoort. Kennis over de risico’s in deze sector bleek in die tijd slechts spaarzaam aanwezig te zijn. Adviseurs waren in belangrijke mate afhankelijk van de kennis bij verzekeraars. Het verwerven van eigen specialistische kennis was daarom een eerste vereiste. Na een samenwerking met een Aalsmeers assurantie makelaarskantoor werd gestart met een eigen bedrijf. Deze richtte zich hoofdzakelijk op de risico’s van brand, storm, inbraak, transport en aansprakelijkheid.

Vanaf 1 januari 2015 werd de inschrijving bij de AFM beëindigd en daarmee de activiteiten op het terrein van verzekeren. Wat blijft is de kennis over de hiervoor genoemde risico’s. Met deze website wordt gestart om die kennis, te starten met de brandrisico’s, uit te dragen.

Copyright © 2015 | Sitemap | Disclaimer