Meer dan 30 jaar ervaring
in glastuinbouwrisico's

header

Aansprakelijkheid en Rechten

Deze website en de daarin opgenomen publicaties zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. JK. Riskconsult wijst echter iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden.

Niets wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JK.Riskconsult.

Copyright © 2015 | Sitemap | Disclaimer