Meer dan 30 jaar ervaring
in glastuinbouwrisico's

header

Brand

Weinig gebeurtenissen laten zo’n heftige indruk na als brand. Geblakerde resten van kassen en bedrijfsgebouwen, plantmateriaal dat verloren is gegaan, plassen met smerig, verontreinigd bluswater.

Door het grote aantal brandschaden treffen verzekeraars maatregelen. Zoals het verplicht stellen van het toepassen van brandvertragend schermdoek en de verplichting te voldoen aan de eisen van NEN 1010.

Hoewel de veiligheid van uw bedrijf daardoor toeneemt is er geen sprake van voldoende beperkende maatregelen. 

In een door JK.Risico samengesteld brandcontroleformulier vindt u circa 65 vragen die u belangrijke knelpunten respectievelijk tekortkomingen duidelijk maken. 

Via het bestelformulier en na ontvangst van de kosten wordt u dit formulier gezonden. 

Copyright © 2015 | Sitemap | Disclaimer