Meer dan 30 jaar ervaring
in glastuinbouwrisico's

header

Informatie

Laat u zich in het ootje nemen met verzekeren?

Met verzekeren maakt u uw bedrijf niet veiliger. Door te verzekeren loopt u niet minder kans op brand. Inbrekers gaan niet aan uw bedrijf voorbij omdat u bent verzekerd. Door te verzekeren voorkomt u geen storingen. Aansprakelijkheid wordt niet voorkomen door te verzekeren.

Hiermee is niet gezegd dat verzekeren geen zin heeft. Maar niet zelden zijn verzekerden teleurgesteld in het verzekeringsproduct dat zij sloten. Het is daarom van belang is dat u afspraken maakt omtrent de advisering en deze afspraken vastlegt. 

Werkzaamheden ten aanzien van advisering

 • Het laten opstellen van een N.A.W. bestand en activiteitenoverzicht.
 • Het laten opstellen van een risicoprofiel.
 • Het laten controleren of de dekking op de polissen corresponderen met het activiteitenoverzicht en risicoprofiel en vastleggen van het resultaat.
 • Het laten houden van tenminste één controle per jaar en daarbij nagaan of zich wijzigingen voordeden dan wel gaan optreden.
 • Het laten aanpassen van de polissen.
 • Het controleren van de aangepaste polissen.
 • Het laten voeren van overleg met verzekeraars over premies en voorwaarden.
 • Het geïnformeerd willen worden over de werking van de polissen en met name over de uitgesloten risico’s en verplichtingen.
 • Het laten opstellen van gespreksnotities van alle besprekingen.
 • Nagaan of de adviseur voldoende kennis bezit van de tuinbouwsector
   

Copyright © 2015 | Sitemap | Disclaimer